Calendar actualizat activități de tip D – apel iulie 2019